Jeśli chcesz przenieść licencję systemu Windows 10 Pro i ponownie ją aktywować na innym urządzeniu, przeczytaj poniższe kroki:

Pierwszy krok – uruchomienie konsoli poleceń

 1. Kliknij przycisk Start Start Windows po prawej stronie paska Windows ( lub przycisk flagi na klawiaturze).
  1. W otwartym menu napisz cmd i otwórz Wiersz Poleceń (Command Prompt) , klikając prawym przyciskiem myszy i uruchom jako administrator (Run as administrator).
  cmd
 2. W otwartym menu napisz cmd i otwórz Wiersz Poleceń (Command Prompt) , klikając prawym przyciskiem myszy i uruchom jako administrator (Run as administrator).

Krok 2 – sprawdzenie statusu licencji

 1. Z otwartym Command Prompt, napisz formułę vbs /dli
 2. Jeśli licencja jest dezaktywowana, pojawi się poniższe okno i w takim przypadku należy kontynuować aktywację zakupionej licencji:licenta dezactivata
 3. Jeśli licencja jest dezaktywowana, pojawi się poniższe okno i w takim przypadku należy kontynuować aktywację zakupionej licencji:licenta activata

Krok 3 – dezaktywacja licencji

 1. Ten krok należy kontynuować tylko wtedy, gdy licencja jest aktywna zgodnie z drugim obrazkiem w kroku 2, punkt 3 i nacisnąć OK.
 2. Następnie wpisz polecenie vbs /upk , powinieneś otrzymać następujące powiadomienie:

Krok 4 – pełna dezinstalacja licencji

 1. Następnie wpisz polecenie vbs /cpky, otrzymasz komunikat mówiący, że licencja została usunięta z rejestru.licenta stearga din registrii
 2. Teraz wpisz polecenie vbs /rearm , aby ponownie włączyć stan licencjonowania.       
 3.  licenta resetata
 4. Teraz możesz aktywować kolejne urządzenie lub to samo za pomocą zakupionej licencji.

Ai întrebări ?

Îți răspundem la toate întrebările !

De Luni până Sâmbătă între orele 10:00 și 18:00